Je jen málo darů, které potěší jak obdarovaného, tak dárce. Darujte "Křišťálový dotek" Vašeho potomka celé rodině.

Více informací

Křišťálový dotek

Historie vzniku

Na počátku stála myšlenka umělecky ztvárnit nejdůležitější symbol člověka – lidskou ruku. Následovaly nekonečné hodiny hledání technologických postupů, které by umožnily věrné zachycení odlišností lidských dlaní. Hodiny, zasvěcené pečlivé práci rukou autora, při kterých se prověřovala životaschopnost vymyšlených postupů a jejich dopad na konečnou kvalitu respektující jedinečnost každé lidské ruky.

Na začátku, otiskem své ruky, zákazník vstupuje do samotné tvorby umělecké reprodukce příběhu svého života, zachyceného v papilárních liniích své dlaně. Zanechává tak svoji stopu v jedinečném českém skle, aby na jeho konci obdržel zcela výjimečný produkt. Jedinečnost a krása konečného produktu je zvýrazněna českým křišťálem, který se ve slunečním svitu rozzáří, aby vyprávěl svůj příběh zobrazený v čarách života.

Kromě toho, že nám tento produkt neustále připomíná osobu, dobu a místo svého vzniku, pocity i hloubku vztahů, jeho hodnota s časem neustále roste. Stává se základní součástí moderní formy budovaného rodokmenu té které rodiny, odpovídající umělecké invenci 21. století.

Galerie