Získejte dokonalý obtisk Vaší ruky provedený v pravém českém křišťálu.

Získání vzorku ruky je opravdu snadné!

Více informací

Křišťálový dotek

Historie vzniku

Na počátku stála myšlenka umělecky ztvárnit nejdůležitější symbol člověka – lidskou ruku. Následovaly nekonečné hodiny hledání technologických postupů, které by umožnily věrné zachycení odlišností lidských dlaní. Hodiny, zasvěcené pečlivé práci rukou autora, při kterých se prověřovala životaschopnost vymyšlených postupů a jejich dopad na konečnou kvalitu respektující jedinečnost každé lidské ruky.

Na začátku, otiskem své ruky, zákazník vstupuje do samotné tvorby umělecké reprodukce příběhu svého života, zachyceného v papilárních liniích své dlaně. Zanechává tak svoji stopu v jedinečném českém skle, aby na jeho konci obdržel zcela výjimečný produkt. Jedinečnost a krása konečného produktu je zvýrazněna českým křišťálem, který se ve slunečním svitu rozzáří, aby vyprávěl svůj příběh zobrazený v čarách života.

Kromě toho, že nám tento produkt neustále připomíná osobu, dobu a místo svého vzniku, pocity i hloubku vztahů, jeho hodnota s časem neustále roste. Stává se základní součástí moderní formy budovaného rodokmenu té které rodiny, odpovídající umělecké invenci 21. století.

Galerie